Close
Možnosti plazmových povrchových úprav

Nabízíme možnost efektivnějšího nebo zcela nového řešení pro Vaši výrobu v oblasti povrchové úpravy (modifikace) práškových materiálů určených pro další zpracování např.:

 • technologií rotačního tváření – příklady aplikace najdete v sekci Aplikace – Rotační tváření
 • aditiva pro tiskařské barvy, nátěrové hmoty či termoplasty – příklady aplikace najdete v sekci Aplikace – Aditiva
 • aditiva pro kosmetický průmysl, povlakování – výzkum a vývoj

V této oblasti nabízíme modifikace jako je hydrofilizace polyolefinů a zvýšení adheze povrchu částic, jejich smáčivosti a schopnosti disperze. Podrobnější informace o mechanismu modifikace viz Technologie – Efekt úpravy.

Dále nabízíme:

 • modifikace povrchu plastůaktivace povrchu např. před lepením, nátěrem, potiskem, apod. Příklady aplikace a úpravy různých typů povrchů najdete v sekci Aplikace – Povrchové úpravy 3-D objektů
 • vývoj dalších procesů jako jsou např. hydrofóbní úpravy, jemné čištění mikropovrchů nebo dle konkrétní aplikace

Můžeme říci, že jsme SPECIALISTÉ v oblasti hydrofilizace práškových materiálů. Nabízíme vstupní test modifikace na Vámi zaslaném vzorku materiálu a jeho vyhodnocení.

Společně najdeme řešení přímo pro Vaše potřeby.

 • Test modifikace
 • Ověření účinku
 • Nalezení optimálního řešení
 • Zpracování

Povrchové úpravy zajišťujeme pomocí nízkotlakého plazmového zařízení, jehož produkce závisí na druhu, kvalitě a množství zpracovávaného materiálu. Více viz TECHNOLOGIE.

Nabízíme:

 • zpracování velkoobjemových zakázek ale i malých objemů pro speciální výroby
 • vypracování cenové nabídky dle druhu zpracovávaného materiálu, jeho množství a dalších poskytnutých služeb (doprava, balení apod.)
 • kvalitativní zkoušky v průběhu zpracování a jejich dostupnost
 • každá zakázka je standardně vybavena etiketou s přesným označením druhu materiálu, typem modifikace a dodacím listem.


V oblasti čistění malých součástí a mikropovrchů poskytujeme služby vždy podle konkrétních požadavků zákazníka a v závislosti na technických parametrech zakázky.

V případě konkrétního zájmu nám prosím zašlete informace o zpracovávaném druhu materiálu, jeho množství a typu požadované modifikace nebo zpracování. Rádi Vás budeme kontaktovat s připravenou cenovou nabídkou na základě výše zmíněných parametrů. Cena za zpracování materiálu je vždy EXW, pokud není předem dohodnuto jinak.