Close
Adheze k PUR pěnám

Aplikační testy – testy adheze PUR pěny k povrchu z plazmově modifikovaného materiálu

Využití v oblasti vyplňovaných dílů, např. izolační nádoby, sedadla apod. – vysoká adheze mezi stěnami a např. standardní běžně dostupnou PUR pěnou, bez jakýkoliv předúprav nebo použití finančně náročných typů pěn. Přípravek je tvořen vrstvou nemodifikovaného PE materiálu a PUR pěnou (vlevo) nebo dvěma vrstvami modifikovaného materiálu vyplněnými PUR pěnou.


Vzorek nemodifikovaného PE materiálu a PUR pěny

Vzorky tvořené modifikovaným materiálem a PUR pěnou

Vzorky po destrukci

Adheze mezi modifikovaným PE a PUR pěnou je vyšší než koheze PUR pěny – možnost jednodušší konstrukce v důsledku zvýšení celkové pevnosti výrobku.