Close
OPPIK: Program MARKETING - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Název projektu: Účastí na zahraničních veletrzích k růstu exportu

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013691

Období realizace: 4/2018-8/2019

Popis projektu: Prostřednictvím dotované účasti na třech zahraničních veletrzích (Japonsko, Německo, USA) se posílí mezinárodní konkurenceschopnost společnosti. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OPPIK – program Aplikace- Vývoj technologie povrchových úprav nanočástic

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004566

Cílem projektu je zvládnutí technologie povrchové úpravy submikronových prášků a nanoprášků za použití plazmových technologií

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OPPIK – program MARKETING - PODPORA EXPORTNÍCH AKTIVIT

Registrační číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007462

Cílem projektu je prostřednictvím účasti na zahraničních výstavách podstatné rozšíření působnosti na zahraničních trzích a posílení exportu služeb a produktů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

NOVÝ PROCES OŠETŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ (SEMEN) PROTI PLÍSNÍM

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004520

Cílem projektu je prostřednictvím transferu znalostí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabídnout zákazníkům zcela novou službu – proces nechemického ošetření semen hospodářských plodin.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

NOVÝ PROCES FUNKCIONALIZACE A POVLAKOVÁNÍ MATERIÁLŮ VE FORMĚ PRÁŠKŮ NEBO HOTOVÝCH TĚLES

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004521

Cílem projektu je prostřednictvím transferu znalostí univerzity a jejich následného praktického využití v podniku nabídnout zákazníkům novou službu – proces úpravy povrchů metodami na bázi sol – gel.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ PLAZMOVÝCH ÚPRAV POVRCHU MIKROČÁSTIC

Evidenční číslo: FR-TI1/176

Projekt realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím MPO, program TIP.