Close
Plazmově upravená aditiva

Hydrofilizovaný materiál jako např. vosky, UHMWPE apod. s velikostí částic v řádech jednotek a desítek mikrometrů je možné použít jako aditiva pro zvýšení otěruvzdornosti u inkoustů, nebo jako matující prostředek pro barvy a povlaky či další aplikace, kde je s výhodou využito výborné disperze bez použití jakýchkoliv dalších dispergačních činidel nebo použití dražších oxidovaných variant těchto aditiv. Výsledky aplikačních testů UHMWPE přidaných do barev viz Testovací metody – Adheze finálních vrstev – otěruvzdornost.

Modifikovaný materiál je velmi snadno smáčitelný a nedochází k aglomeracím při disperzi. Podrobněji k metodám měření smáčivosti práškové formy viz Testovací metody – Smáčivost práškových materiálů.

V současné době také probíhá výzkum využití plazmově modifikovaných materiálů v oblasti nových metod povrchových úprav pro aplikace ve výrobě kompozitních materiálů a také pro nástřik ochranných či funkčních vrstev viz výzkum a vývoj.

Disperze modifikovaného a nemodifikovaného prášku ve vodě viz obrázek.

Video disperze modifikovaného a nemodifikovaného prášku ve vodě.

Plazmově upravené prášky pro rotační tváření plastů

Technologie rotačního tváření (http://en.wikipedia.org/wiki/Rotational_molding) – díky zvýšenému povrchovému napětí, které je zachováno i po sintrování na povrchu výrobku se výrazně zlepšuje např. smáčivost a adhezní vlastnosti materiálu. Materiál je tedy velmi vhodný pro aplikace vyžadující velmi dobrou adhezi např.:

Mechanismus procesu plazmové modifikace viz Technologie.
Metody zjišťování povrchového napětí jsou blíže popsány v sekci Testovací metody – zjišťování smáčivosti povrchů 3-D objektů.

Výrobky sintrované z plazmově upraveného práškového materiálu jsou přímo připraveny pro finální úpravy bez jinak nezbytných předúprav jako např. úprava povrchu plamenem, chemicky či mechanicky.

Další možnost využití vylepšených adhezních vlastností:

 • výroba vyplňovaných dílů PUR pěnami (např. sedadla nebo termo-izolační nádoby – jednodušší konstrukce v důsledku zvýšení celkové pevnosti výrobku
 • tzv. multilayer rotomolding – vytváření vnitřní ochranné vrstvy
 • výroba dílů s vloženými součástmi jako např. ventil, výpusť apod.

Pro představu uvádíme některé typy prášků pro rotomolding zpracované pomocí plazmové technologie. Výběr se stále rozšiřuje dle poptávky.

 • BORECENE RM 8343
 • mPE M 3581 UV S01
 • LUPOLEN 3621 M RM
 • SURPASS RMS 244 UG
 • DOWLEX 2631.10UE
 • ICORENE 3590

Stabilita plazmové úpravy – upravený materiál je možné skladovat před vlastním zpracováním i delší časové období bez ztráty modifikačního efektu.

Měření účinku (Washburne – viz Testovací metody – Smáčivost práškových materiálů) po 1 roce vykazují stejné hodnoty jako bezprostředně po úpravě a snížení účinku o 20 % bylo zjištěno po 3 letech.

Efekt plazmové povrchové úpravy

 • sintrované vzorky po modifikaci – povrchové napětí 44 mN/m,
 • vzorky z neupraveného materiálu – povrchové napětí 30 mN/m.
 • limitní hodnota pro přilnavost je 38 mN/m.
 • vždy v závislosti na typu materiálu, stupni modifikace vzhledem k nemodifikovanému vzorku.


Test provedený na povrchu z neupraveného materiálu – povrchové napětí je pod hranicí 38 mN/m (Arcotest Quicktest® 38)

Test provedený na povrchu z plazmově upraveného materiálu – povrchové napětí je nad hranicí 38 mN/m (Arcotest Quicktest® 38)

Praktické použití inkoustů můžete shlédnout na videu Povrchová energie sintrovaných povrchů

Naši nabídku v oblasti hydrofilizace práškových materiálů najdete v sekci Služby.