Close
Speciální úpravy

Jsme SPECIALISTÉ v oblasti hydrofilizace práškových materiálů, ale nabízíme i vývoj dalších procesů jako jsou např. hydrofobní úpravy, plazmové naprašování, jemné čištění mikropovrchů nebo dle konkrétní aplikace. V těchto oblastech spolupracujeme se specializovanými pracovišti, viz sekce VaV.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy:

Hana Šourková
externí konzultant
tel.: +420 481 322 223
hana.sourkova@surface-treat.cz

Jiří Cerman
výzkum a vývoj
tel.:+420 481 322 223
jiri.cerman@surface-treat.cz

Hydrofobní plazmové úpravy

Hydrofobní povrchy nacházejí různé aplikace jako např. samočisticí povrchy s kontrolovanou smáčivostí, nelepivé a antifouling materiály.

Hydrofobní úpravy jsou aplikovány v laboratorním nízkotlakém zařízení s použitím výparníku. Úprava je prováděna dávkovým systémem, který umožňuje variabilitu procesních parametrů a realizaci sofistikovaných a složitých procesů.

Metoda využívá chemických prekurzorů k dosažení hydrofobního efektu, jako jsou polysiloxany. Např. HMDSO. Tato látka je také známá jako prekurzor pro plazmové polymerizační procesy.  

HMDSO je vypařován pomocí výparníku pro tekuté prekurzory do vakuové komory, kde reaguje s pracovním plynem a způsobuje změny chemického složení na povrchu zpracovávaného materiálu nebo vytváří tenkou vrstvu.

Na levo: kontaktní úhel 34°, křemenné sklo
Na pravo: kontaktní úhel 40°, křemenné sklo pokryté hydrofobní vrstvou oxidu křemičitého nanesené v nizkotlakém plazmatu


Hydrofobní úprava celulózy v nízkotlakém plazmatu pro aplikaci v kompozitních materiálech

Hydrofobní úprava bavlněné tkaniny v nízkotlakém plazmatu pro aplikaci v textilním průmyslu

Plazmové naprašování

Tato speciální úprava slouží pro zvyšování kontrastu optické mikroskopie při analýzách výbrusů, především na rozhraní materiálů a jednotlivých rozdílných fází mikrostruktury.

Definice:

  • Optimální zachycení struktury materiálu (zvýraznění tmavých oblastí a potlačení světlých oblastí a odlesků především u povrchových vrstev, u povrchově upravených materiálů), zobrazení vady materiálů pod optickým mikroskopem.
  • Při přítomnosti různých druhů materiálů na jednom místě umožní dobré zobrazení kontrastů u jejich hranic, což běžně v leštěném nebo leptavém stavu nelze zviditelnit (nebo obtížně za cenu určitého kompromisu).
  • Vzorky jsou připravené za velice krátkou dobu (cca do 5 min), v závislosti na materiálu vzorku a v závislosti na použitém materiálu pro zapouzdření.
  • Může nahradit nebezpečné látky při leptání vzorků v metalografii.
Litina s kuličkovým grafitem po galvanické povrchové úpravě ZnNi a práškové barvě – výbrus defektem

Vzorek zapouzdřený dotermosetové pryskyřice DuroFast 180°/325 bar/5 min., doleštěn koloidní silikou,fotografie Leica DM 2500 (obr. vlevo), naprášen FeO – 3 min. / 3 mA (obr.vpravo). Benefit využití po naprášení viditelný v oblasti označené šipkami

Fe3Al (experimentální materiál vyvinutý a testovaný na TUL KMT) – Vizualizace vrstvy na povrchu po nitrocementaci

Vzorek zapouzdřený dotermosetové pryskyřice s Cu plnivem, doleštěn koloidní silikou, fotografieLeica DM 2500 (obr. vlevo), naprášen FeO – 4 min. / 2,7 mA (obr. vpravo).Benefit využití po naprášení viditelný v oblasti označené šipkou.

AlSi odlitek po anodizaci a aplikaci barvy – vizualizace vybarvení metalické výplně v barvě

Vzorek zapouzdřený doepoxidové pryskyřice EpoFix, doleštěn koloidní silikou, fotografie Leica DM2500 (obr. vlevo), naprášen FeO – 5 min. / 1,7 mA 2× (obr. vpravo). Benefitvyužití po naprášení viditelný v oblasti označené šipkou 

Příklady aplikací, u kterých je viditelný benefit při zobrazování (fotodokumentaci)

Metalografie (výbrusy):

  • skelná vlákna v materiálech PCB – plošné spoje (deska plošných spojů – DPS)
  • nehomogenní materiály, kompozity, pryskyřice s plnivy
  • mikrostruktura plastů s plnivy
  • povrchové vrstvy laků (transparentních / barevných)
  • částečně i mikrostruktury kovů v litých stavech (ocele, pájky, litiny atd.) – nyní probíhá testování v této oblasti.
Povrch zokujené vrstvy u součástky z oceli

Vzorek zapouzdřený dotermosetové pryskyřice DuroFast, doleštěn koloidní silikou, fotografie Leica DM2500 (obr. vlevo), naprášen FeO – 3 min. / 3 mA (obr. vpravo). Benefit využitípo naprášení viditelný v oblasti základního materiálu (oceli) především vrůzném zabarvení feritu a perlitu.

PCB po pájení Sn pájkou – vizualizace tzv. barrel cracku

Vzorek zapouzdřený doepoxidové pryskyřice EpoFix, doleštěn koloidní silikou, fotografie Leica DM2500 (obr. vlevo), naprášen FeO – 4–5 min. / 2 mA (obr. vpravo). Benefit využitípo naprášení viditelný v oblasti označené šipkami.

PCB po pájení Sn pájkou – kontrastování rozhraní základního materiálu PCB / vrstva Cu

Vzorek zapouzdřený dometakrylátové pryskyřice Technovit 4001, doleštěn koloidní silikou, fotografieLeica DM 2500 (obr. vlevo), naprášen FeO – 3 min. / 3 mA (obr. vpravo). Benefitvyužití po naprášení viditelný v oblasti označené šipkou.

Ocelový výkovek po galvanické povrchové úpravě ZnNi a vícevrstvém lakování – výbrus nečistotou mezi vrstvami laků

Vzorek zapouzdřený dotermosetové pryskyřice DuroFast 180° / 325 bar / 5 min., doleštěn koloidnísilikou, fotografie Leica DM 2500 (obr. vlevo), naprášen FeO – 3 min. / 3 mA 2×(obr. vpravo). Benefit využití po naprášení viditelný v oblasti označenéšipkami.

V oblasti čistění malých součástí a mikropovrchů poskytujeme služby vždy podle konkrétních požadavků zákazníka a v závislosti na technických parametrech zakázky.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte a zašlete nám Vaše konkrétní požadavky a technologické parametry. Rádi zodpovíme Vaše dotazy v co nejkratším termínu a nabídneme řešení na míru.