Close
Zjišťování povrchového napětí - fixy a inkousty fy Arcotest GmbH

Povrchové napětí je jedním z rozhodujících kritérií pro adhezi (přilnavost) tiskařské barvy, lepidel, laků, nátěrů atd. na jakémkoli plastovém povrchu. Je měřeno v mN/m. Až na některé výjimky zde platí pravidlo, že čím vyšší je povrchové napětí materiálu, tím lepší je přilnavost čehokoli výše zmíněného při fixaci na povrch. Jako obecný limit je často v oblasti měření povrchového napětí uváděna hodnota 38 mN/m.

Pro zjišťování povrchového napětí na povrchu výrobku nebo sintrovaném vzorku jsou používány testovací fixy a inkousty firmy ARCOTEST GmbH. Pro danou hodnotu povrchového napětí je určen příslušný fix nebo inkoust. Jedná se o velmi jednoduchou, přesnou a rychlou metodu. Výsledky mohou být okamžitě vyhodnoceny a vypovídají velmi jasně o stupni provedené povrchové úpravy.
Přesnost měření je ±1 mN/m.

Širokou škálu testovacích fixů a inkoustů a dalších měřících metod najdete v portfoliu firmy Gamin, s.r.o., se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Více informací najdete na www.gamin.cz.

Praktické použití inkoustů 

Měření kontaktního úhlu pomocí zařízení Drop Shape Analyzer

Tato metoda je využívána pro speciální analýzy kvality povrchu po plazmové povrchové úpravě v porovnání s neupraveným vzorkem nebo jako testování kvality povrchu vstupního neupraveného materiálu. Může se také jednat o test povrchových vlastností v různých fázích výroby např. při řešení problémů s lepením nebo potiskem.

Měření kontaktního úhlu je prováděno pomocí přístroje Drop Shape Analyzer – DSA30. Kontaktní úhel je dán úhlem mezi umístěnou kapkou měřící kapaliny a povrchem vzorku. Kontaktní úhel mezi 0° a 90° vykazuje smáčivý povrch, nad 90° se jedná o povrch nesmáčivý. S klesající hodnotou kontaktního úhlu se tedy smáčivost zlepšuje. Jedná se o charakteristickou metodu pro pevné povrchy. Měřené hodnoty jsou vždy porovnávány s hodnotami neupraveného vzorku. Obvykle je prováděno 10 měření (10 kapek) pro každý vzorek a stanovena odchylka měření.
K měření je možné vydat protokol se zpracovanými naměřenými hodnotami. Součástí zařízení je program, který dokáže pomoci různých matematických modelů spočítat povrchovou energii pevné látky. V tomto případě musí být provedeno měření 2 kapalinami a následně je vypočtena povrchová energie.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte a zašlete nám Vaše konkrétní požadavky.

Materiál PTFE

Kontaktní úhel před modifikací 150°

Materiál PTFE

Kontaktní úhel po modifikaci 20°

Materiál: PBT

Kontaktní úhel před moficikací 85

Materiál: PBT

Kontaktní úhel po modifikaci 40°

Materiál: TPU

Kontaktní úhel před modifikaci 92°

Materiál: TPU

Kontaktní úhel po modifikaci 40°