Close
Smáčivost práškových materiálů

Změny povrchových vlastností vyhodnocujeme následujícími metodami:

Měření dynamické kapilární vzlínavosti práškových materiálů – Washburn

Je měřena dynamická vzlínavost materiálu, benzylalkoholem při 25 °C, viz obrázek. Metoda je založena na kapilárním efektu, kdy je hodnota vzlínavosti měřena jako přírůstek měřící kapaliny vsáknuté do vzorku na čase.

Testy disperze v destilované vodě

PE vosky – 8 µm


UHMWPE – 32 µm

Prášek pro rotační tváření – 500 µm