Close
Plazmově upravená aditiva

Hydrofilizovaný materiál jako např. vosky, UHMWPE apod. s velikostí částic v řádech jednotek a desítek mikrometrů je možné použít jako aditiva pro zvýšení otěruvzdornosti u inkoustů, nebo jako matující prostředek pro barvy a povlaky či další aplikace, kde je s výhodou využito výborné disperze bez použití jakýchkoliv dalších dispergačních činidel nebo použití dražších oxidovaných variant těchto aditiv. Výsledky aplikačních testů UHMWPE přidaných do barev viz Testovací metody – Adheze finálních vrstev – otěruvzdornost.

Modifikovaný materiál je velmi snadno smáčitelný a nedochází k aglomeracím při disperzi. Podrobněji k metodám měření smáčivosti práškové formy viz Testovací metody – Smáčivost práškových materiálů.

V současné době také probíhá výzkum využití plazmově modifikovaných materiálů v oblasti nových metod povrchových úprav pro aplikace ve výrobě kompozitních materiálů a také pro nástřik ochranných či funkčních vrstev viz výzkum a vývoj.

Disperze modifikovaného a nemodifikovaného prášku ve vodě viz obrázek.

Video disperze modifikovaného a nemodifikovaného prášku ve vodě.