Close
Zjišťování povrchového napětí - fixy a inkousty fy Arcotest GmbH

Povrchové napětí je jedním z rozhodujících kritérií pro adhezi (přilnavost) tiskařské barvy, lepidel, laků, nátěrů atd. na jakémkoli plastovém povrchu. Je měřeno v mN/m. Až na některé výjimky zde platí pravidlo, že čím vyšší je povrchové napětí materiálu, tím lepší je přilnavost čehokoli výše zmíněného při fixaci na povrch. Jako obecný limit je často v oblasti měření povrchového napětí uváděna hodnota 38 mN/m.

Pro zjišťování povrchového napětí na povrchu výrobku nebo sintrovaném vzorku jsou používány testovací fixy a inkousty firmy ARCOTEST GmbH. Pro danou hodnotu povrchového napětí je určen příslušný fix nebo inkoust. Jedná se o velmi jednoduchou, přesnou a rychlou metodu. Výsledky mohou být okamžitě vyhodnoceny a vypovídají velmi jasně o stupni provedené povrchové úpravy. Přesnost měření je ±1 mN/m.

Širokou škálu testovacích fixů a inkoustů a dalších měřících metod najdete v portfoliu firmy Gamin, s.r.o., se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Více informací najdete na www.gamin.cz.

Praktické použití inkoustů 

Měření kontaktního úhlu a výpočet povrchové energie - See Scan

See Scan slouží k určení kontaktního úhlu smáčení mezi definovanou kapalinou a pevnou fází. Součástí zařízení je program, který dokáže pomoci různých matematických modelů spočítat povrchovou energii pevné látky. Vlastní snímání se provádí pomoci kamery a je přenášeno do PC, kde je snímaný kontaktní uhel dále analyzován a zpracováván.

Materiál PTFE

Kontaktní úhel před modifikací 150°

Materiál PTFE

Kontaktní úhel po modifikaci 20°

Materiál: PBT

Kontaktní úhel před moficikací 85

Materiál: PBT

Kontaktní úhel po modifikaci 40°

Materiál: TPU

Kontaktní úhel před modifikaci 92°

Materiál: TPU

Kontaktní úhel po modifikaci 40°