Close
Výzkum a vývoj

Cílemspolečnosti SurfaceTreat a.s je efektivní přístup ke zmapování a využití všech možností, které oblast povrchových úprav umožňuje. Proto se velmi intenzivně zaměřujeme na výzkum a vývoj v této oblasti a to např. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. v Praze, Zemědělskou fakultou JCU v Českých Budějovicích, ČVUT v Praze nebo firmou Radan s.r.o.

Zapojením kvalifikovaných vědeckých pracovníků chceme zajistit rychlejší a efektivnější využití teoretických poznatků základního výzkumu a analytických možností proaplikace v průmyslovém měřítku. Spolupráce probíhá v rámci společných projektů.

Oblasti výzkumu a vývoje
  • komplexní technologie plazmové modifikace práškových materiálů
  • povlakování nanočástic
  • nové metody povrchových úprav pro aplikace ve výrobě kompozitních materiálů
  • zvyšování adheze k plastům
  • vývoj materiálů pro adhezní spoje
  • výzkum a vývoj nových materiálů pro ochranu povrchů
  • vývoj speciálních strojů pro povrchové úpravy materiálů
  • vývoj nových zdrojů plazmatu