Close
Zařízení pro zvyšování kontrastu optické mikroskopie

Popis jednotlivých částí pro zvyšování kontrastu optické mikroskopie

 1. Hlavní vypínač
 2. Vakuová komora
 3. Zavzdušňovací ventil
 4. Úhlový ventil
 5. Dávkovací ventil
 6. Vakuoměr – vepředu ano, vzadu čidlo
 7. Rotační vývěva s olejovým filtrem ve vývodu plynu
 8. Vysokonapěťový zdroj
 9. Časovač

Popis technologie viz sekce Speciální úpravy

Detailní pohled na vakuovou komoru

a) S vloženým držákem vzorku

Detailní pohled na vakuovou komoru

b) Držák vzorku je odstraněn, je vidět železný terčík

Co je potřeba dodržet při přípravách vzorků

Existují určitá omezení související s vlastní přípravou vzorků:

 • U čerstvých vzorků, tzn. ihned po leštění, očištění a osušení mohou vzlínat nečistoty z pryskyřice či pórů při vakuování.
 • Pro aplikace vizualizace povrchových vrstev je třeba volit optimální typ pryskyřice tak, aby byla eliminována tzv. gap mezi vrchní vrstvou a pryskyřicí (mikromezera mezi povrchem vzorku uvnitř a pryskyřicí okolo), protože z ní může opět vzlínat vlhkost spolu s nečistotami.
 • Vzorky z plastů tenkých vláken a epoxidy mají malou odolnost vůči plazmovému záření a je třeba FeO (oxid železa) naprašovat opakovaně za nižších proudových parametrů nebo po delší čas – např. 2x 4 min. / 1,7 mA.