Close
Zařízení pro zvyšování kontrastu optické mikroskopie

Zařízení se skládá z následujících částí:

 1. Hlavní vypínač
 2. Vakuová komora
 3. Zavzdušňovací ventil
 4. Úhlový ventil
 5. Dávkovací ventil
 6. Vakuoměr – vepředu ano, vzadu čidlo
 7. Rotační vývěva s olejovým filtrem ve vývodu plynu
 8. Vysokonapěťový zdroj
 9. Časovač

Popis technologie viz sekce Speciální úpravy

Detailní pohled na vakuovou komoru

a) S vloženým držákem vzorku

Detailní pohled na vakuovou komoru

b) Držák vzorku je odstraněn, je vidět železný terčík

Co je potřeba dodržet při přípravách vzorků

Existují určitá omezení související s vlastní přípravou vzorků:

 • U čerstvých vzorků, tzn. ihned po leštění, očištění a osušení mohou vzlínat nečistoty z pryskyřice či pórů při vakuování.
 • Pro aplikace vizualizace povrchových vrstev je třeba volit optimální typ pryskyřice tak, aby byla eliminována tzv. gap mezi vrchní vrstvou a pryskyřicí (mikromezera mezi povrchem vzorku uvnitř a pryskyřicí okolo), protože z ní může opět vzlínat vlhkost spolu s nečistotami.
 • Vzorky z plastů tenkých vláken a epoxidy mají malou odolnost vůči plazmovému záření a je třeba FeO (oxid železa) naprašovat opakovaně za nižších proudových parametrů nebo po delší čas – např. 2x 4 min. / 1,7 mA.