Close
LA 650 – Laboratorní zařízení pro plazmové povrchové úpravy

Zařízení slouží pro generování plazmatu ve vakuu a změnu povrchových vlastností zpracovávaného substrátu. Plazma je generováno pomocí 2 mikrovlnných zdrojů. Zařízení umožňuje zpracování různých typů substrátu – práškových materiálů nebo plastových součástek a to jak v rámci malých testovacích či vývojových projektů, ale také velkoobjemové zpracování materiálu.  

 Aplikace – hydrofilizace práškových materiálů 

aditiva do barev – vosky, textury – výrazné zlepšení disperze materiálu, eliminace tvorby shluků

prášky pro rotomolding, zachování efektu i po sintrování – předúprava před vypěňováním nebo adhezním pojením

Velikosti zpracovávaných částic 8-800 mikrometrů.

Velikost várky se pohybuje od cca 6 -10 kg dle typu materiálu a velikosti částic

Aplikace – před úpravou povrchu plastových dílů (hydrofilizace / zlepšení adheze) před následnou úpravou – aktivace povrchu před potiskem, lepením a dalšími následnými operacemi vyžadujícími kvalitní adhezi. 

Práškové materiály mohou být do zařízení dopravovány pomocí spirálového dopravníku v případě zpracování velkých objemů nebo nasypány ručně pomocí samostatného vstupu do komory při testovacích procesech.  Pevné součástky (větší díly nebo drobné součástky) jsou vkládány na posuvné dno plazmové komory, které je po naplnění vyzvednuto, aby mohla být komora uzavřena pro následný proces.

Součásti zařízení:

– generátor plazmatu
(2 mikrovlnné zdroje, max. výkon 2 kW, rozměr elektro skříně 800 x 500 x 2100 mm)

– vakuová komora                              
(ocel, průměr 650 mm, výška 200 mm)

– měrka vakua                                        
(0-1 bar)

– řízení pracovního plynu            
(regulátor průtoku 0-1000 sccm, filtr 7µm)

– vakuová pumpa                                
(65 m3/h, včetně odlučovače olejové mlhy)

– ovládací panel                                    
(PLC dotykový displej, rozměr skříně pro řízení 800 x 500 x 2100 mm)

  • Zařízení je určeno pro průmyslové využití.
  • Využití v oblasti automobilového, strojírenského, chemického průmyslu; v oblasti výroby pro medicínské účely, apod.